make a site

ČISTÍRNY A ZASNĚŽOVÁNÍ

Čistírny od malých zdrojů až po větší zdroje znečištění.

Pro více informací pokračujte dolů.

Vodohospodářské produkty

Pro nás je rozhodující nejen kvalita služeb, které nabízíme, ale především výběr kvalitních zařízení a materiálů při navrhovaní.
Snažíme se vybírat z výrobků od osvědčených předních výrodců nebo partnerských firem.
Výsledkem jsou kvalitní a dlouhodobě fungující celky s maximální podporou servisu.

Poskytujeme činnost v níže uvedených oblastech.

Jsme partněři Německé firmy s dlouholetou tradicí výroby čerpadel a sanitarní techniky.

ZEHNDER PUMPEN GmbH

Čistírny odpadních vod pro malé zdroje znečištění

Malé čistírny odpadních vod jsou v současné době velice žádané a na trhu jich je nepřeběrné množství. Při výběru je důležité uvědomit že je to investice na x desítek let a nejdůlěžitějším faktorem je odolnost a trvanlivost materiálu, funkčnost a samostatnost čistírny.
Nezbytným předpokladem pro povolení vypouštění vod z těchto zdrojů je především správná funkce celého systému, včetně vlastní čistírny.
Prioritou by měla být vždy ochrana životního postředí, zejména vod podzemních, při současném splnění veškerých podmínek vyplývajících z platné legislativy.

Návrh řešení vždy musí v sobě zahrnovat zhodnocení všech podmínek, možností a rizik, včetně rizik dlouhodobého zabezpečení správného provozu a odolností materiálů. 

V případě zájmu:
poradíme a navrhneme nejvhodnější řešení
zpracujeme projekt včetně veškéré legislativy
dodáme zařízení s možností odborné montáže
zajistíme pravidelný servis a kontrolu procesu čištění, včetně rozborů
provedeme opravu či rekonstrukci staré a nefukční čistírny

Mobirise
Mobirise

Roth Umwelttechnik

Německá firma s dlouho letou tradicí ve výrobě nádrží na dešťové a odpadní vody.

Domovní čistírny (černé nádrže)

V nabídce je několik typů nádrží. Dodavají se vždy jako celek.
Nejpoužívanější jsou plně biologické ČOV. 
Příkladem jsou MicroStar TB (princip čistění dole), Misro-Step XL (SBR-Hybrid), Micro Bubbler, včetně zasakovacích modulů a další ...
Katalog Produktů Roth. (v současné době není k dispozici v české formě, ale připravuje se)

Dešťové vody (zelené nádrže)

V nabídce jsou nádrže jak podzemní tak nadzemní a i zásobníky na pitnou vodu.
Příkladem podzemních nádrží jsou systémy Paket Haustechnik I (ECO) a Paket Haustechnik II, díky kterým je druhotné využití dešťové vody v domech.
Paket Garten je pro zavlažování zahrady.
Katalog Produktů Roth. (v současné době není k dispozici v české formě, ale připravuje se)

Úkázka principu čistíren ROTH MicroStar TB

Mobirise

1. Fáze Provzdušnování

Promíchání a sjednocení odpadních vod.

Mobirise

2. Fáze Klidová

Usazení kalů na dno nádrže.

Mobirise

3. Fáze Odčerpávání

Odčerpání čisté vody.
Hladiny v komorách mají vždy stejnou výšku.

Dálší typy čistíren, které instalujeme či provádímě roční servis

Rotation Vetrieb Gera GmbH

Německý výrobce
nádrže z odlévaného PE ve formách
zdravotně nezávadné
výhoda pochozí poklopy 
nádrže na dešťové vody i na domovní ČOV
a další příslušenství včetně zasakovacích modulů

http://www.rotationsvertrieb-gera.de/

EKONA s.r.o Liberec

Český výrobce
nádrže svařované z PE či PP
zdravotně nezávadné
nádrže pro domovní ČOV
septiky, půdní filtry
kompostéry

http://www.ekona.cz

UTP Umweltttechnik

ČOV pro střední a větší zdroje

Připravujeme pro Vás informace.

Systém umělého zasněžování

Ve spolupráci s německou firmou Zehnder Pumpen,
nabízíme dodání či montáž nabízených čerpadel a veškerého dalšího příslušenství od této firmy.


Mobirise
Kanceláře společnosti

Doubravská 1615/28
41501 Teplice
CZ

Kontakt

Email: info@dn-servis.cz

Mobil:
+420 606 729 772      
+420 606 643 939