free simple web templates

ČISTÍRNY A ZASNĚŽOVÁNÍ

Vodohospodářské produkty

Pro nás je rozhodující nejen kvalita služeb, které nabízíme, ale především výběr kvalitních zařízení a materiálů při navrhovaní.
Snažíme se vybírat z výrobků od osvědčených předních výrodců nebo partnerských firem.
Výsledkem jsou kvalitní a dlouhodobě fungující celky s maximální podporou servisu.

Poskytujeme činnost v níže uvedených oblastech.

Čistírny odpadních vod pro malé zdroje znečištění

Modernizace stávajících septiků
Čistírny odpadních vod do 50EO
Filtrační zařízení
Zasakovací zařízení
Nádrže pro čistou a dešťovou vodu

Čistírny odpadních vod pro střední a větší zdroje znečištění

Čistírny odpadních vod do 500 EO
Čistírny odpadních vod do 10.000 EO
Provzdušňovací zařízení
Separační zařízení
Filtrační zařízení
Chemické zařízení
Zařízení pro měření a řízení

Systémy umělého zasněžován

Mobilní čerpací stanice
Pevná čerpací stanice
Napájecí kombinované skříně
Koncová zařízení
Příslušenství
Zařízení pro měření a řízení

Čistírny odpadních vod pro malé zdroje znečištění

Malé čistírny odpadních vod jsou v současné době velice žádané a na trhu jich je nepřeběrné množství. Při výběru je důležité uvědomit že je to investice na x desítek let a nejdůlěžitějším faktorem je odolnost a trvanlivost materiálu, funkčnost a samostatnost čistírny.
Nezbytným předpokladem pro povolení vypouštění vod z těchto zdrojů je především správná funkce celého systému, včetně vlastní čistírny.
Prioritou by měla být vždy ochrana životního postředí, zejména vod podzemních, při současném splnění veškerých podmínek vyplývajících z platné legislativy.

Návrh řešení vždy musí v sobě zahrnovat zhodnocení všech podmínek, možností a rizik, včetně rizik dlouhodobého zabezpečení správného provozu a odolností materiálů. 

Roth Umwelttechnik

Německá firma s dlouho letou tradicí ve výrobě nádrží na dešťové a odpadní vody.

Domovní čistírny (černé nádrže)

V nabídce je několik typů nádrží. Dodavají se vždy jako celek.
Nejpoužívanější jsou plně biologické ČOV.
Příkladem jsou MicroStar TB (princip čistění dole), Misro-Step XL (SBR-Hybrid), Micro Bubbler, včetně zasakovacích modulů a další ...
Katalog Produktů Roth. (v současné době není k dispozici v české formě, ale připravu

Dešťové vody (zelené nádrže)

V nabídce jsou nádrže jak podzemní tak nadzemní a i zásobníky na pitnou vodu.
Příkladem podzemních nádrží jsou systémy Paket Haustechnik I (ECO) a Paket Haustechnik II, díky kterým je druhotné využití dešťové vody v domech.
Paket Garten je pro zavlažování zahrady.
Katalog Produktů Roth. (v současné době není k dispozici v české formě, ale připravuje se)

Mobirise
Mobirise

1. Fáze Provzdušnování

Promíchání a sjednocení odpadních vod.

Mobirise

2. Fáze Klidová

Usazení kalů na dno nádrže.

Mobirise

3. Fáze Odčerpávání

Odčerpání čisté vody.
Hladiny v komorách mají vždy stejnou výšku.


Dálší typy čistíren, které instalujeme či provádímě roční servis


Rotation Vetrieb Gera GmbH

Německý výrobce
nádrže z odlévaného PE ve formách
zdravotně nezávadné
výhoda pochozí poklopy
nádrže na dešťové vody i na domovní ČOV
a další příslušenství včetně zasakovacích modulů
http://www.rotationsvertrieb-gera.de/


EKONA s.r.o Liberec

Český výrobce
nádrže svařované z PE či PP
zdravotně nezávadné
nádrže pro domovní ČOV
septiky, půdní filtry
kompostéry

http://www.ekona.cz

UTP Umweltttechnik

Německý výrobcehttps://www.utp-umwelttechnik-poehnl.de

Kanceláře

Doubravská 1615/28
415 01 Teplice, CZ

Kontakt

Email: info@dn-servis.cz
Mobil: +420 606729772
Mobil: +420 724306776