SLUŽBY

Mezi naše služby servis vodohospodářských zařízení a další.

Pro více informací pokračujte dolů.

web page builder software
Služby

Servis vodohospodářských zařízení

Pro více informací klikni na obrázek.

Mobirise

Zpracování projektové dokumentace

Pro více informací klikni na obrázek.

Mobirise

Provozování vodovodl a kanalizace

Pro více informací klikni na obrázek.

Servis vodohospodářských zařízení

Již od počátků firmy patří mezi naše dlouhodobé služby instalace, servis a opravy technologických zařízení v provozovnách ČOV, kanalizacích a úpravnách vod.
Zajišťujeme technické návrhy pro nové instalace nebo rekonstrukce.
Současně zabezpečujeme dozor provozů vodovodů, kanalizací a ČOV a to včetně havarijního servisu při náhlé poruše zařízení.

Technický servis

Zpracování projektových dokumentací
Technický dozor na stavbě
Zpracování kanalizačních, provozních a manipulačních řádů, vč. jejich aktualizace
Provádění hodnocení provozu kanalizací a ČOV
Hydrotechnické posuzování, výpočty a návrhy
Provádění hydrogeologických a inženýrských průzkumů
Vedení potřebné provozní administrativy
Revize zařízení

Údržba

Provozní servis
Roční servis
Technologický servis
Provádění odběrů vzorků a jejich zpracování v akreditované laboratoři

Havárie a poruchy

Poruchový a havarijní servis

V případě zájmu nás kontaktujte

Zpracování projektové dokumentace

Včetně dodání domacích ČOV, nabízíme také zpracování projektové dokumentace, dle platné legislativy a násleného vyřizování různých povolení od správců toků až po územní řízení a stavební povolení.
Ať už se jedná o malé domovní ČOV, či nádrže na dešťové vody nebo kanalizace pro menší obce.


Včetně vypracování návrhů na ČOV, kanalizace a vodovodů. Nabízíme také vypracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných dokumentů k územnímu či stavebnímu povolení.

V případě zájmu nás kontaktujte

Provozování vodovodů a kanalizací

Služby jsou především nabízeny pro malé a střední obce, či vlastníky infrastruktuního majteku - vodovodů a kanalizací.

Nabízíme provozování vodovodů a kanalizací pro malé a střední obce, či vlastníky infrastrukturního majetku. Snažíme se vždy vybírat technologie od osvědčených či partnerských firem a maximální podporou servisu. 


Snažíme se nabídnout naše odborné znalosti, dlouhodobé zkušenosti, komplexní technickou a legislativní podporu.

Vlastník vodohospodářského infrastrukturního majetku ( VISM ), který se nachází v jeho katastrálním území, má právní povinnosti zajistit jejich provozování. Provozování se pak provádí na základě jednoho ze čtyř základních modelů provozování v ČR. Na základě platné legislativy ve vodním hospodářství jsou pak stanoveny povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Pokud vlastník VISM uplatňuje oddílný nebo samostatný model provozování je s tím spojena řada povinností, potřebných odborných znalostí a praktických zkušeností.

Vycházíme z těchto modelů provozování

Oddílný model provozování

Oddílný model provozování je definován jako spolupráce mezi Vlastníkem a Provozovatelem, na základě uzavřené smlouvy o provozování vodovodu nebo kanalizace.
Vlastník si sám zajišťuje uzavírání smluv s odběrateli, jejich evidenci a výběr Vodného a Stočného a provozovateli platí za ostatní zajišťované vodohospodářské služby.
Provozovatel vlastní pracovní síly, technická zařízení nezbytná pro zajištění provozu, údržby a oprav a dále potřebná oprávnění, odborné znalosti a zkušenosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury.
Provozovatel přebírá i některá dohodnutá rizika, která podle zákona 274/2001 Sb., nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel i jeho důsledky finanční.

Samostatný model provozování

Vlastník si svou vodohospodářskou infrastrukturu provozuje sám, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Pouze některé vybrané odborné činnosti a dozor si zajišťuje na základě servisní smlouvy externím dodavatelem, přitom veškerá odpovědnost za provozování a také výběr Stočného zůstává na vlastníkovi.

Specifikace a rozsah odborných vodohospodářských služeb se provádí individuálně na základě dohody.

Ceník pro rok 2018 a reklamační řád

Vše v pdf formátu připravené k nahlédnutí včetně ceníku z roku 2017