site design templates

SLUŽBY

Servis vodohospodářských zařízení

Již od počátků firmy patří mezi naše dlouhodobé služby instalace, servis a opravy technologických zařízení v provozovnách ČOV, kanalizacích a úpravnách vod.
Zajišťujeme technické návrhy pro nové instalace nebo rekonstrukce.
Současně zabezpečujeme dozor provozů vodovodů, kanalizací a ČOV a to včetně havarijního servisu při náhlé poruše zařízení.

Technický servis

Zpracování projektových dokumentací
Technický dozor na stavbě
Zpracování kanalizačních, provozních a manipulačních řádů, vč. jejich aktualizace
Provádění hodnocení provozu kanalizací a ČOV
Hydrotechnické posuzování, výpočty a návrhy
Provádění hydrogeologických a inženýrských průzkumů
Vedení potřebné provozní administrativy
Revize zařízení

Údržba

Provozní servis
Roční servis
Technologický servis
Provádění odběrů vzorků a jejich zpracování v akreditované laboratoři

Havárie a poruchy

Poruchový a havarijní servis

Mobirise

Zpracování projektové dokumentace

Včetně dodání domacích ČOV, nabízíme také zpracování projektové dokumentace, dle platné legislativy a násleného vyřizování různých povolení od správců toků až po územní řízení a stavební povolení.
Ať už se jedná o malé domovní ČOV, či nádrže na dešťové vody nebo kanalizace pro menší obce.


Včetně vypracování návrhů na ČOV, kanalizace a vodovodů. Nabízíme také vypracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných dokumentů k územnímu či stavebnímu povolení.

Projektová dokumentace

Vypracování návrhu na ČOV, kanalizace či vodovodů pro stavební povolení.

Vyřízení potřebných dokumentů

Vyřízení veškerých dokumentů pro územní a stavební povolené dle platné legislativy.

Provozování vodovodů a kanalizací

Služby jsou především nabízeny pro malé a střední obce, či vlastníky infrastruktuního majteku - vodovodů a kanalizací.

Nabízíme provozování vodovodů a kanalizací pro malé a střední obce, či vlastníky infrastrukturního majetku. Snažíme se vždy vybírat technologie od osvědčených či partnerských firem a maximální podporou servisu. 

Snažíme se nabídnout naše odborné znalosti, dlouhodobé zkušenosti, komplexní technickou a legislativní podporu.

Vlastník vodohospodářského infrastrukturního majetku ( VISM ), který se nachází v jeho katastrálním území, má právní povinnosti zajistit jejich provozování. Provozování se pak provádí na základě jednoho ze čtyř základních modelů provozování v ČR. Na základě platné legislativy ve vodním hospodářství jsou pak stanoveny povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Pokud vlastník VISM uplatňuje oddílný nebo samostatný model provozování je s tím spojena řada povinností, potřebných odborných znalostí a praktických zkušeností.


Vycházíme z těchto modelů provozování

Oddílný model provozování

Oddílný model provozování je definován jako spolupráce mezi Vlastníkem a Provozovatelem, na základě uzavřené smlouvy o provozování vodovodu nebo kanalizace.
Vlastník si sám zajišťuje uzavírání smluv s odběrateli, jejich evidenci a výběr Vodného a Stočného a provozovateli platí za ostatní zajišťované vodohospodářské služby.
Provozovatel vlastní pracovní síly, technická zařízení nezbytná pro zajištění provozu, údržby a oprav a dále potřebná oprávnění, odborné znalosti a zkušenosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury.
Provozovatel přebírá i některá dohodnutá rizika, která podle zákona 274/2001 Sb., nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel i jeho důsledky finanční.

Samostatný model provozování

Vlastník si svou vodohospodářskou infrastrukturu provozuje sám, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Pouze některé vybrané odborné činnosti a dozor si zajišťuje na základě servisní smlouvy externím dodavatelem, přitom veškerá odpovědnost za provozování a také výběr Stočného zůstává na vlastníkovi.

Specifikace a rozsah odborných vodohospodářských služeb se provádí individuálně na základě dohody.

Ceník pro rok 2020 a Reklamační Řád

V níže uvedené tabulce, najdete ceny Stočného a Vodného pro rok 2020 bez DPH a včetně DPH. 

Pod tabulkou naleznete odkaz na ceny z roku 2019, kde pod tabulkou jsou odkazy na roky předhozí.

Kliknutím na Chuderov I+II a Chuderov III a IV se dostanete na výpočet vodného a stočného pro Vaši informaci.

Obec Cena stočného
bez DPH
15 % DPH
(do Dubna)
Cena Stočného
s DPH (Duben)
10% DPH
(od Května)
Cena Stočného
s DPH (Květen)
Chuderov I.+II.77,8311,6789,507,7885,61
Chuderov III. a IV.51,07,6558,655,156,1
Janov43,506,5350,034,3547,85
Jeřmanice - Nad dálnicíupřesníme----
Hraběšín58,268,7467,005,8364,09
Labská Stráň43,506,5350,034,3547,85
Petrovice43,766,5650,324,3848,14
Tašov59,588,9468,525,9665,54
Velké Chvojno48,207,2355,434,8253,02
Obec Cena Vodného
bez DPH
15 % DPH
(do Dubna)
Cena Vodného
s DPH (Duben)
10% DPH
(od Května)
Cena Vodného
s DPH (Květen)
Hraběšín                       46,967,0454,004,7051,70

Kanalizační řády

Níže najdete platné kanalizační řády pro obce v naší správě. 
V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Obec Kanalizační řád
Chuderov I.+II.PDF
Chuderov III.PDF
Chuderov IV.PDF
HraběšínPDF
JanovPDF
JeřmanicePDF
Labská StráňPDF
PetrovicePDF
TašovPDF
Velké Chvojno

PDF

Kanceláře

Doubravská 1615/28
415 01 Teplice, CZ

DN-SERVIS s.r.o.
IČO: 25417398

Kontakt

Email: info@dn-servis.cz
Mobil: +420 606729772
Mobil: +420 724306776