bootstrap slideshow

SLUŽBY

Mezi naše služby servis vodohospodářských zařízení a další.

Pro více informací pokračujte dolů.

Služby

Servis vodohospodářských zařízení

Pro více informací klikni na obrázek.

Mobirise

Zpracování projektové dokumentace

Pro více informací klikni na obrázek.

Mobirise

Provozování vodovodl a kanalizace

Pro více informací klikni na obrázek.

Servis vodohospodářských zařízení

Již od počátků firmy patří mezi naše dlouhodobé služby instalace, servis a opravy technologických zařízení v provozovnách ČOV, kanalizacích a úpravnách vod.
Zajišťujeme technické návrhy pro nové instalace nebo rekonstrukce.
Současně zabezpečujeme dozor provozů vodovodů, kanalizací a ČOV a to včetně havarijního servisu při náhlé poruše zařízení.

Technický servis

Zpracování projektových dokumentací
Technický dozor na stavbě
Zpracování kanalizačních, provozních a manipulačních řádů, vč. jejich aktualizace
Provádění hodnocení provozu kanalizací a ČOV
Hydrotechnické posuzování, výpočty a návrhy
Provádění hydrogeologických a inženýrských průzkumů
Vedení potřebné provozní administrativy
Revize zařízení

Údržba

Provozní servis
Roční servis
Technologický servis
Provádění odběrů vzorků a jejich zpracování v akreditované laboratoři

Havárie a poruchy

Poruchový a havarijní servis

V případě zájmu nás kontaktujte

Zpracování projektové dokumentace

Včetně dodání domacích ČOV, nabízíme také zpracování projektové dokumentace, dle platné legislativy a násleného vyřizování různých povolení od správců toků až po územní řízení a stavební povolení.
Ať už se jedná o malé domovní ČOV, či nádrže na dešťové vody nebo kanalizace pro menší obce.


Včetně vypracování návrhů na ČOV, kanalizace a vodovodů. Nabízíme také vypracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných dokumentů k územnímu či stavebnímu povolení.

V případě zájmu nás kontaktujte

Provozování vodovodů a kanalizací

Služby jsou především nabízeny pro malé a střední obce, či vlastníky infrastruktuního majteku - vodovodů a kanalizací.

Nabízíme provozování vodovodů a kanalizací pro malé a střední obce, či vlastníky infrastrukturního majetku. Snažíme se vždy vybírat technologie od osvědčených či partnerských firem a maximální podporou servisu. 


Snažíme se nabídnout naše odborné znalosti, dlouhodobé zkušenosti, komplexní technickou a legislativní podporu.

Vlastník vodohospodářského infrastrukturního majetku ( VISM ), který se nachází v jeho katastrálním území, má právní povinnosti zajistit jejich provozování. Provozování se pak provádí na základě jednoho ze čtyř základních modelů provozování v ČR. Na základě platné legislativy ve vodním hospodářství jsou pak stanoveny povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Pokud vlastník VISM uplatňuje oddílný nebo samostatný model provozování je s tím spojena řada povinností, potřebných odborných znalostí a praktických zkušeností.

Vycházíme z těchto modelů provozování

Oddílný model provozování

Oddílný model provozování je definován jako spolupráce mezi Vlastníkem a Provozovatelem, na základě uzavřené smlouvy o provozování vodovodu nebo kanalizace.
Vlastník si sám zajišťuje uzavírání smluv s odběrateli, jejich evidenci a výběr Vodného a Stočného a provozovateli platí za ostatní zajišťované vodohospodářské služby.
Provozovatel vlastní pracovní síly, technická zařízení nezbytná pro zajištění provozu, údržby a oprav a dále potřebná oprávnění, odborné znalosti a zkušenosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury.
Provozovatel přebírá i některá dohodnutá rizika, která podle zákona 274/2001 Sb., nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel i jeho důsledky finanční.

Samostatný model provozování

Vlastník si svou vodohospodářskou infrastrukturu provozuje sám, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Pouze některé vybrané odborné činnosti a dozor si zajišťuje na základě servisní smlouvy externím dodavatelem, přitom veškerá odpovědnost za provozování a také výběr Stočného zůstává na vlastníkovi.

Specifikace a rozsah odborných vodohospodářských služeb se provádí individuálně na základě dohody.

Ceník pro rok 2018 a reklamační řád

Vše v pdf formátu připravené k nahlédnutí včetně ceníku z roku 2017