Stočné 2021

Stočné pro rok 2021

Obec

Cena bez DPH

10% DPH

Cena s DPH

Arnoltice
43,50
4,35
47,85
Chuderov 1+2
78,00
7,80
85,80
Chuderov 3+4
56,00
5,60
61,60
Janov
44,50
4,45
48,95
Jeřmanice
x
x
x
Labská Stráň
44,50
4,45
48,95
Staré Křečany
x
x
x
Petrovice
46,45
4,65
51,10
Tašov
66,85
6,69
73,54
Velké Chvojno
50,78
5,08
55,86