Stočné 2022

Stočné pro rok 2022

Obec

Cena bez DPH

10% DPH

Cena s DPH

Arnoltice
45,50
4,55
50,05
Habrovany
48,55
4,86
53,41
Chuderov 1+2
82,00
8,30
90,20
Chuderov 3+4
58,00
5,80
63,80
Janov
45,50
4,55
50,05
Labská Stráň
45,50
4,55
50,05
Slatina
50,00
5,00
55,00
Staré Křečany
40,00
4,00
44,00
Petrovice
48,93
4,89
53,82
Tašov
66,78
6,68
73,46
Velké Chvojno
56,99
5,70
62,69