www.dn-servis.cz

Přejít na obsah
DN-SERVIS s.r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÝ SERVISNaše služby jsou hlavně směrovány jako odborná pomoc malým a středním obcím, vlastníkům infrastrukturního majetku - vodovodů a kanalizací. Mohou však najít uplatnění i v průmyslových provozech. Vlastník vodohospodářského infrastrukturního majetku, který se nachází v jeho katastrálním území, má právní povinnosti zajistit jejich řádné provozování, včetně obnovy, údržby a servisu. Provozování ISM se pak provádí na základě jednoho ze čtyř základních modelů provozování. Na základě platné legislativy ve vodním hospodářství jsou pak stanoveny povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Pokud pak vlastník uplatňuje oddílný nebo samostatný model provozování je s tím spojena řada povinností, potřebných odborných znalostí a praktických zkušeností. Zde je naší snahou nabídnout naše odborné znalosti, dlouhodobé zkušenosti s údržbou, opravami a servisem, technologickým dohledem a požadovanou legislativou.

VODOHOSPODÁŘSKÉ PRODUKTY
V rámci své činnosti nabízíme:

 • Klärofix - Biologické čistírny odpadních vod pro malé zdroje znečištění
 • Klärocom - Komunální čistírny odpadních vod
 • Kläropro - Čistírny odpadních vod pro provozovny
 • Zařízení pro průmyslové odpadní vody
 • Čerpadla a zařízení pro dešťové vody
 • Průmyslové čerpadla a čerpací stanice odpadních vod
 • Betonové nebo PE rotačně odlévané  nádrže pro dešťové a odpadní vody
 • Řídící rozvaděče a jednotky
 • Monitoring


SERVIS A PORUCHY
 • Servis a údržba vodohospodářských zařízení
 • Opravy čerpadel a čerpací techniky
 • Opravy elektroinstalací a technologických rozvaděčů
 • Opravy zařízení MaR


REFERENCE
Komunální ČOV 1300EO Ludvíkovice
 • Dodávka technologie
 • Řídící rozvaděč
 • Servis a údržba
 • Monitoring
 • Správa

Komunální ČOV SBR 250EO
Klärocom
 • Projekt
 • Dodávka technologie
 • Provozování
 • Monitoring
 • Správa

Lokální ČOV SBR 50EO
Klärofix
 • Návrh
 • Projekt
 • Kompletní instalace
 • Provozování
 • Monitoring
 • SprávaDomovní ČOV SBR 4-12EO
Klärofix
 • Návrh
 • Projekt
 • Kompletní instalace
 • Servis a údržba
 • Monitoring
 • Správa


Ovládací rozvaděče a monitoring
 • Návrh
 • Výroba a programování
 • Instalace


POTŘEBUJETE  PORADIT?

NAPIŠTE NÁM

DN-SERVIS.s.r.o.
J.K.Tyla 2627, 41501 Teplice
IČO: 25417398 / DIČ: CZ25417398
Create by WebSite X5 PRO
Návrat na obsah